Inginer constructor – eXeCuȚie

Firmă de top în domeniul contrucțiilor refractare, cu experiență de peste 20 de ani în domeniu și 50 de persoane angajate, caută un inginer constructor pentru a lucra în execuție, pe șantiere din țară și din străinătate. La nevoie și pentru un viitor angajat din altă localitate, firma oferă locuiță de serviciu. De asemenea, firma dorește să asigure specializarea persoanei angajate în domeniul managementului de proiect.

 

Cerințe:

– Experientă de minim 1 an în execuția de constructii industriale, civile sau drumuri, cu prezență efectivă pe șantierîn toată această perioadă

– Cunoștințe funcționale (cel puțin medii) de limbă engleză (oral și scris); cunoașterea și a altor limbi de circulație internațională sau a limbii maghiare, deși nu e esențială, e de dorit

– Capacitate de a rezolva independent problemele apărute pe șantier

– Abilități de conducere a unei echipe de muncitori și adaptabilitate la medii sociale diferite de ale sale

– Cunoștințe de utilizare a calculatorului (email, tabele, editor de text, AutoCad)

– Disponibilitate de deplasare în țară și în străinătate pe o perioadă de până la o lună, cu prezență efectivă pe șantier

 

Responsabilități:

– Organizează și coordonează activitatea persoanelor din subordine

– Organizează, coordonează și controlează activitățile desfășurate la punctul de lucru pentru care este desemnat responsabil

– Asigură buna desfășurare a lucrarilor pe șantier și respectarea termenelor limita de execuție;

– Întocmeste necesarul de materiale, resurse financiare și resurse umane

– Asigură și instruiește personalul din subordine

– Asigură respectarea riguroasă a tehnologiilor de execuție și a instrucțiunilor privind exploatarea și întreținerea mijloacelor și uneltelor de producție, fiind responsabil de corecta și buna utilizare a tuturor utilajelor de pe șantierul său

– Controlează calitatea lucrărilor pentru asigurarea prevederilor din documentațiile tehnice

– Participă la elaborarea ofertelor (studiază proiectele, întocmește antemăsurători, realizează grafice de execuție etc.)

– Gestionează lucrările încredințate până la finalizarea și predarea acestora

– Asiguără interfața între companie și beneficiari pentru derularea în bune condiții a

contractelor

– Asigură controlul permanent al calității lucrărilor

– Coordonează execuția prin planificarea activităților, organizarea echipelor, gestionarea

materialelor si a echipamentelor

– Întocmește sau verifică cantitățile de lucrări real executate

– Urmărește respectarea normelor de protecție și securitate a muncii

 

 

În cazul în care vă consideraţi potrivit(ă) postului de față, vă încurajăm să vă trimiteţi CV-ul la adresa de email a firmei de recrutare: [email protected]. Termenul limită nominal de considerare a candidaturilor este 20 septembrie 2019, dar noi vă încurajăm să trimiteţi CV-ul cât mai repede pentru că CV-urile vor fi evaluate la scurt timp după ce au fost primite și citite. În plus, dacă doriţi să fiţi contactat(ă) în cazul în care candidatura dumneavoastră nu va avea ca efect angajarea, vă rugăm să menţionaţi acest lucru în email-ul trimis; apoi, dacă este cazul unui refuz, vom reveni cu un refuz motivat.

locatie

© JOBSLIST - Locuri de munca 2023 Toate drepturile rezervate.