seriozitate și punctualitate din partea candidaților;