Oferte de munca in strainatate

Activitatea de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate poate fi desfasurata numai de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca si de catre agentii de ocupare a fortei de munca în strainatate, entitati care trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
sa fie societate comerciala constituita în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, inclusiv filiala a unei societati comerciale straine;
sa aiba activitatea principala “Selectia si plasarea fortei de munca” cod CAEN – 7810;
sa aiba angajat personal cu experienta în domeniu, sa dispuna de spatiu si dotari necesare pentru buna desfasurarea activitatii si sa detina o banca de date cu ofertele si solicitarile de locuri de munca;
sa fie înregistrati la inspectoratul teritorial de munca în a carui raza îsi au sediul;
sa detina oferte ferme de locuri de munca în strainatate, cu specificarea duratei contractelor, numarului de muncitori, functiile si meseriile solicitate precum si nivelul de salarizare.
Persoana care apeleaza la serviciile unui agent de ocupare a fortei de munca în strainatate, poate solicita acestuia sa-i prezinte dovada înregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca precum si oferta ferma de locuri de munca de la angajatorul din strainatate. Existenta acestor documente asigura un nivel minim acceptabil de credibilitate pentru firma respectiva. De asemenea, inspectoratul teritorial de munca care a înregistrat agentul, poate oferi informatii suplimentare pe baza controalelor efectuate si a raportarilor trimestriale facute de aceste firme.

Agentul de ocupare a fortei de munca trebuie sa puna la dispozitia solicitantilor de locuri de munca si sa asigure includerea în contractele individuale de munca urmatoarele elemente si informatii, cuprinse de contractele ce contin oferte ferme de locuri de munca în strainatate:
functia, meseria sau ocupatia;
natura si durata angajarii, conditiile de angajare, de încetare a angajarii sau de reangajare;
durata timpului de munca si de repaus;
tariful orar, salariul lunar si datele de plata a salariului;
sporuri, ore suplimentare si alte drepturi salariale;
cazurile în care pot fi urmarite drepturile salariale;
durata, modul de acordare si drepturile banesti aferente concediului de odihna;
conditiile de munca, masuri de protectie si securitate a muncii;
posibilitatea transferarii salariatului în România;
asigurarea medicala a angajatilor români, similara cu cea a cetatenilor din tara primitoare;
acordarea de despagubiri angajatilor români în cazul accidentelor de munca, al bolilor profesionale sau al decesului;
conditiile de cazare, de locuit sau, dupa caz, de închiriere a unei locuinte si de asigurare a hranei;
asigurarea formalitatilor, stabilirea conditiilor de transport din România în statul în care se asigura ofertele de locuri de munca si retur pentru angajatii cetateni români si membrii de familie care îi însotesc sau îi viziteaza, precum si suportarea cheltuielilor aferente;
taxele, impozitele si contributiile care greveaza asupra veniturilor angajatilor cetateni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurari sociale;
obligatiile angajatilor cetateni români în strainatate.
Agentii de ocupare a fortei de munca în strainatate, au obligatia de a asigura încheierea contractelor individuale de munca încheiate cu angajatorii din strainatate si în limba româna.
Pentru a beneficia de prestatii de asigurari sociale în România (pensie, indemnizatii pentru concedii medicale, etc), salariatii care lucreaza în strainatate trebuie sa încheie contracte de asigurare si sa plateasca institutiilor competente din tara contributiile corespunzatoare.
Agentii de ocupare a fortei de munca care desfasoara activitati de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate cu încalcarea prevederilor legale risca sanctiuni contraventionale între 5.000 si 10.000 RON. Cu amenda între 10.000 si 15.000 RON este sanctionata exercitarea activitatilor de mediere de catre alte persoane juridice decât Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca si agentii de ocupare a fortei de munca în strainatate, sau de catre persoane fizice.
În vederea efectuarii activitatilor de mediere, agentii de ocupare a fortei de munca în strainatate vor încheia cu solicitantii de locuri de munca contracte de mediere în forma scrisa, care vor cuprinde în general urmatoarele elemente:
datele de identificare ale partilor contractante;
obiectul contractului de mediere;
durata contractului de mediere (daca se depaseste acest termen iar firma nu gaseste un loc de munca în conditiile prevazute în contract, este obligata sa restituie o parte din tariful de mediere);
obligatiile furnizorului si beneficiarului;
tariful serviciilor de mediere;
conditiile în care se poate modifica si înceteaza contractul de mediere;
modul de rezolvare a litigiilor si data intrarii în vigoare a contractului.
Plata catre agentul de ocupare a fortei de munca în strainatate, a unor sume de bani fara încheierea unui contract de mediere, reprezinta un risc major asumat de persoana aflata în cautarea unui loc de munca.
Daca tarifele de mediere sunt încasate de la angajatorii straini, agentii de ocupare a fortei de munca nu pot pretinde plata acestor servicii si de la solicitantii de locuri de munca. Tariful serviciilor de mediere va fi restituit partial sau total în situatia în care agentii de ocupare a fortei de munca nu vor reusi sa ofere locuri de munca în termenul convenit, sau daca înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul acestui contract renunta la mediere.
Persoana care semneaza un contract de mediere trebuie sa citeasca cu atentie continutul acestui document, sa puna întrebari pentru a întelege care sunt obligatiile sale si ale furnizorului serviciului de mediere, precum si toate celelalte elemente ale contractului. Pentru orice suma de bani achitata trebuie solicitata chitanta, importante fiind si mentiunile facute pe acest document privind prestatia efectuata (ce reprezinta plata).
Sunt situatii în care agentii de ocupare a fortei de munca în strainatate, solicita pentru alte servicii decât cele cuprinse în contractul de mediere (întocmire “curriculum vitae”, traducere documente, procesare acte), sume de bani care nu sunt incluse în tariful de mediere. Atentie, acesti bani nu va vor fi returnati daca nu se gaseste un loc de munca, deoarece agentii le considera servicii auxiliare care nu fac parte din activitatea de mediere si care odata ce au fost prestate trebuie platite. Desi legislatia prevede ca agentii de ocupare a fortei de munca în strainatate nu pot percepe alte garantii sau comisioane în afara tarifului de mediere, în cazul unui litigiu va fi dificil sa recuperati acesti bani deoarece agentul va motiva ca prestatiile respective au fost efectuate si ca nu fac parte din activitatea de mediere asa cum este definita de lege.

Lasă un răspuns

© JOBSLIST - Locuri de munca 2022 Toate drepturile rezervate.