Cercetator din domeniul biomedical

Cercetatorii din domeniul biomedical realizeaza experimente pe mostre de fluide biologice si tesut pentru a gasi solutii la boli grave.

Cercetatorii din domeniul biomedical sunt responsabili cu investigarea si diagnosticarea unor boli precum HIV, cancer, diabet, intoxicatii alimentare, hepatita si meningita. Activitatea se desfasoara în laborator.

Sarcinile tipice ale acestora includ analiza sângelui, a tesutului, urinei si a materiilor fecale pentru constituenti chimici, folosind proceduri sofisticate asistate de calculator sau automate. Acestia analizeaza culturile provenite din mostre, identifica grupele de sânge, interpreteaza rezultatele si tin legatura cu personalul medical, monitorizeaza efectele tratamentelor si ale medicamentatiei, mentin registre precise si redacteaza rapoartele medicale.

Angajatorii tipici ai cercetatorilor în domeniul biomedical pot fi Institutiile de Cercetare, universitatile, producatorii de produse farmaceutice, Institutiile de Sanatate Publica, laboratoarele de patologie clinica, spitalele private.

Posturile libere sunt publicate online, în ziare sau în publicatii de specialitate.

Calificari si instruire. Poti deveni un cercetator în domeniul medical doar daca ai o diploma adecvata. Munca de cercetare, activitatea în laboratoarele spitalelor si/sau experienta relevanta obtinuta prin utilizarea tehnologiei stiintifice si analitice similare pot fi utile aplicantilor.

Aptitudini cheie. Un cercetator în domeniul biomedical are nevoie de aptitudini de comunicare scrise si verbale eficiente si clare. Angajatorii cauta deasemenea o abordare analitica, atentie la detalii, capacitatea de a face cercetare, de a rezolva probleme, responsabilitate si abilitatea de a lucra în echipa.

© JOBSLIST - Locuri de munca 2022 Toate drepturile rezervate.