cunoştinte de bază financiare şi de analiza costurilor